Kwaliteit

Flexspecialisten is lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Met 560 leden vertegenwoordigt de ABU circa 65% van de markt en is daarmee de grootste werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche. Onze Algemeen Directeur Tom Sijpestijn is al jarenlang bestuurslid van de ABU. Hierdoor zijn wij altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de ABU website >


De Stichting Normering Flexwonen beheert het register van ondernemingen (uitzenders, werkgevers en huisvesters) die voldoen aan de norm voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Verantwoorde huisvesting vinden wij erg belangrijk en alle locaties voldoen aan alle gestelde eisen, zoals aandacht voor brandveiligheid, goede sanitaire voorzieningen en voldoende woonruimte.  Flexspecialisten verzorgt zelf geen huisvesting maar besteedt dit uit aan gecertificeerde huisvesters. Voor meer informatie verwijzen wij u naar website van SNF>


De Stichting Normering Arbeid verzorgt het SNA-keurmerk. Dit kenmerk is voor de uitzendsector en aannemers van werk ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid te beperken. Op basis van de huidige wetgeving loopt een inlener het risico dat zij aansprakelijk wordt gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt. Op basis van de NEN-norm 4400-1 verstrekt de Stichting Normering Arbeid het SNA-keurmerk. Zie voor meer informatie en het register de SNA website>


Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is één landelijk beeldmerk voor alle erkende leerbedrijven. Flexspecialisten is een erkend leerbedrijf voor meerdere opleidingen. Wij leiden MBO-studenten op en begeleiden ze bij hun stages. Als praktijkopleider hebben we een begeleidende en een opleidende rol. We brengen vakkennis over en stimuleren de student om zich verantwoordelijk te voelen voor zijn leerproces en zijn functioneren als medewerker. Het FD heeft ons vier jaar achtereen bekroond met een Gazelle Award. Deze wordt jaarlijks toegekend aan ondernemingen die financieel gezond zijn en over een periode van drie jaar een omzetgroei van ten minste 20% procent realiseren. De winnaars worden bovendien doorgelicht, zodat zeker is dat ze financieel volledig gezond zijn.


Flexspecialist van het Jaar 2015

Opdrachtgevers en uitzendkrachten gaven ons in 2015 de hoogste waarderingsscore. Een belangrijke erkenning, want deze verkiezing wordt ondersteund door brancheverenigingen ABU en NBBU. Bovendien doen alle uitzendbureaus in Nederland mee.

Contact

Flexspecialisten is gevestigd in het Flexhuis.


Bezoekadres: Raadhuislaan 30, 5341 GM Oss

Postadres: Postbus 294, 5340 AG Oss

Telefoon: +31 (0)88 594 01 00

E-mail: info@flexspecialisten.nl

Solliciteer nu