Veelgestelde vragen - én antwoorden

FAQ Polski         FAQ Romanian       FAQ English

   


Elke dag zetten hebben we één doel: jou aan leuk werk helpen. We regelen veel voor je, maar het is belangrijk dat je zelf ook van een aantal zaken op de hoogte bent. Over contracten, pensioenopbouw en vakantiedagen bijvoorbeeld. In deze FAQ zetten we de meest gestelde vragen hierover op een rij. Met de antwoorden uiteraard.


1. Medefinanciering van Zorgtoeslag.

2. Onjuiste werkuren in de P4F-applicatie.

3. Extraterritoriale vergoeding.

4. Belasting op vergoeding.

5. Vakantietoeslag: Vakantiegeld en vakantiedagen.

6. Deposito's.

7. Extra werk in het weekend.

8. Ziekteverzekeringskaart.

9. Snelheidsovertredingen.

10. Hoe moet ik mijzelf ziekmelden?


1. Medefinanciering van Zorgtoeslag:

Wat is dit?

Dit is een terugbetaling van een deel van de kosten van een zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Als de verzekerde een laag inkomen heeft en aan andere voorwaarden voldoet (lees hieronder), heeft hij mogelijk recht op Zorgtoeslag. Hierdoor zullen de uitgaven voor de ziektekostenverzekering niet zo'n zware last voor hem zijn.

Wie heeft er recht op?

De Belastingdienst heeft verschillende voorwaarden waaraan moet worden voldaan om ​​Zorgtoeslag te ontvangen. Ze onderstaand:

- U moet minimaal 18 jaar oud zijn (minderjarigen hoeven geen zorgverzekering te betalen, dus ze kunnen geen vergoeding voor een deel van de verzekeringskosten aanvragen).

- U moet een Nederlandse zorgverzekering hebben.

- Uw inkomen (en mogelijk dat van uw partner) kan niet te hoog zijn.

Voor 2019 is het maximale bedrag aan toeslag / subsidie ​​voor Zorgtoeslag ziektekostenverzekering in Nederland 99 EURO / maand.

Het kan worden verkregen door degenen wiens totale bruto-inkomen in Nederland en andere landen in 2019 niet hoger is dan 21.000 euro. Als uw bruto-inkomen in 2019 hoger is dan 21.000 euro, dan wordt uw maandelijkse Zorgtoeslag / subsidiebedrag proportioneel verlaagd.

Hoe aan te vragen?

Flexspecialisten rapporteert elk van de nieuw aangeworven werknemers bij de Belastingdienst. De desbetreffende afdeling van deze instelling verifieert, de namens de werknemer ingediende aanvraag, en neemt beslissingen over hem. De werknemer ontvangt de beslissing per brief op het geregistreerde adres. Dit gebeurt binnen enkele dagen tot enkele weken vanaf de datum van het indienen van de aanvraag. Het besluit bevat onder meer informatie over het verwachte bedrag van de financiering voor een bepaald kalenderjaar. Houd er rekening mee dat deze beslissing kan veranderen, waardoor eerder ontvangen bedragen moeten worden terugbetaald. Informatie over de noodzaak om geld terug te geven wordt ook per post aan de werknemer verstrekt.

Waar moet je rekening mee houden?

Flexspecialisten is niet verantwoordelijk voor beslissingen van Belastingdienst. Wij kunnen echter ook geen invloed uitoefenen op de beslissingen van de instelling.

 

2. Onjuiste werkuren in de P4F-applicatie.

Wat is dit?

Elke medewerker moet de Plan 4 Flex-applicatie op het mobiele device (Ipad of telefoon) geïnstalleerd en geactiveerd hebben en dient de inhoud regelmatig te controleren. Op de applicatie vindt u alle werknemersdocumentatie, d.w.z. arbeidsovereenkomsten, detacheringsovereenkomsten, loonstroken en meer. De applicatie is ook het belangrijkste communicatie-instrument tussen Flexspecialisten en de werknemer.

Urenrapport?

Dit is het rapport dat door P4F wordt weergegeven met betrekking tot het aantal gewerkte uren in de vorige week. Vanwege het complexe proces van het verwerken van werkuren, kunnen er fouten zijn gerelateerd aan het aantal uren dat in het rapport wordt weergegeven. Met andere woorden: het rapport kan fouten bevatten. In deze gevallen moet u het aantal uren op de loonstrook aangeven. In geval van discrepantie wordt de tijd gecorrigeerd.

Waar moet je rekening mee houden?

Het niet gebruiken van P4F haalt de noodzaak niet weg om de documentatie te lezen en een reactie te nemen wanneer de situatie dit vereist, bijvoorbeeld documenten ondertekenen.


3. Extraterritoriale vergoeding:

 Download PDF>


4. Belasting op vergoeding:

Wat is dit?

In Nederland is de basis voor het berekenen van de belasting het bruto jaarinkomen. Daarom verrekenen we zeker eenmaal per jaar belasting. Om te voorkomen dat u een keer per jaar veel belasting betaalt, betalen we bij elke betaling jaarlijkse belastingvoorschotten. De bijdragen worden berekend op basis van het geschatte jaarinkomen.

Hoeveel belasting betaal ik?


Schaal

Inkomen

Taks tarief

1.

€0 – €20.142

36,65%

2.

€20.143 – €33.994

40,85%

3.

€33.995 – €68.507

40,85%

4.

€68.507 of meer

51,95%


Waar kan ik informatie vinden over het afgetrokken bedrag van belasting?

Informatie over het bedrag aan afgetrokken belasting (in%) vindt u bovenaan de loonstrook.

Waar moet je rekening mee houden?

Het bedrag aan loonheffing wordt vastgesteld door de Belastingdienst. Als de werknemer bedenkingen heeft bij het bedrag van de betaalde belasting, kan hij of zij beroep doen bij het bovengenoemde kantoor. Flexspecialisten heeft geen effect op het bedrag van de belasting die werknemers moeten betalen.


5. Vakantietoeslag: Vakantiegeld en vakantiedagen

Wat is dit?

Vakantiegeld in Nederland is verschuldigd aan elke werknemer die legaal in het land werkzaam is en bedraagt ​​exact 8% van het bruto jaarinkomen.

Wanneer wordt het uitbetaald?

De vakantietoeslag kan op verschillende manieren door de werkgever worden betaald. Flexspecialisten betaalt dit bedrag  naast elke wekelijkse opname.

Waar kan ik informatie vinden over de loonstrook?

Informatie over het bedrag aan afgetrokken belasting (in%) vindt u bovenaan de loonstrook.


“Vakantie dagen”

Wat is dit?

Het is een vakantietoeslag, afhankelijk van de tijd die je in een bepaald bedrijf hebt gewerkt. Deze aanvulling is exact 8,7% van het bruto weekloon uitgedrukt in uren.


Wanneer wordt het uitbetaald?

Een vakantietoeslag kan worden uitbetaald in geval van verlof van een werknemer of als aanvulling op de huidige week tot maximaal 40 werkuren.

Reserveer het totale aantal gereserveerde uren.


6. Deposito's:

Wat is dit?

Terugbetaalde borg tegen kostenzekerheid voor:


Waarvoor ?

Kosten

Wanneer ?

Sleutel / kaart naar de kamer

25 euro

Na het verlaten van een locatie

Sleutel tot plank in werk

Van 5 tot 15 euro (afhankelijkheid van corporatie)

Na beëindiging van de samenwerking

Badge/ Chip

van 5 tot 25 euro (afhankelijkheid van onderneming)

Na beëindiging van de samenwerking

Pak T-shirts

25 euro

Na 26 weken

Transport uit Polen

80 euro

Na 8 weken

VOG (certificaat van geen strafblad)

7,5 euro

Na 16 weken


Voorschot

 Elke medewerker die nieuw is aangeworven door Flexspecialisten ontvangt een voorschot van 129,47 euro bovenop de eerste betaling. Dit hangt samen met de relatief hoge kosten die een werknemer moet maken in verband met deposito's.

Waar kan je dit vinden?

Informatie hierover vindt u op de loonstrook:Terugbetaling van het voorschot ?

 Het voorschot wordt verrekend op basis van de laatste berekening:Waar moet je rekening mee houden?

In geval van verlies of het vernielen van de bovengenoemde artikelen wordt de aanbetaling niet teruggegeven aan de werknemer (behalve de terugbetaling van de aanbetaling voor de gewerkte periode).

 

7. Extra werk in het weekend:

Als weekendwerk mogelijk is, ontvangen werknemers informatie via de P4F-applicatie. Om u in het weekend voor werk te kunnen aanmelden, kunt u communiceren via de P4F-applicatie.

 

8. Ziekteverzekeringskaart:

Iedereen die legaal in Nederland woont of werkt, moet een ziektekostenverzekering betalen. Werknemers die onze collectieve verzekering gebruiken, kunnen ook een verzekeringskaart verwachten. Vanwege het aantal verzekerden kan het langer duren om de kaart door de verzekeraar te verzenden. Dit verandert niets aan het feit dat de werknemer verzekerd is. Als u medische hulp nodig heeft, kunt u een BSN-nummer gebruiken of een kopie van uw verzekeringspolis krijgen bij Flexspecialisten. In geval van lange wachttijden of vernietiging van de huidige kaart, kunt u op verzoek van de werknemer een verzoek om een ​​andere verzekeringskaart sturen.

 

9. Snelheidsovertredingen :

Waarom?

Voor ieders veiligheid wordt van iedere bestuurder verwacht de verkeersgerels te respecteren en in acht te nemen.

Wanneer?

Het is mogelijk dat een vertaging is tussen de gemaakte verkeersovertreding en het moment dat de boete wordt toegestuurd. Dit ontheft de veroorzaker van de boete niet van zijn verplichting om verantwoording voor de boete te nemen en deze te betalen.

 

Waar moet je aan denken?

Om verwarring te voorkomen over de persoon die aansprakelijk is voor de betreffende boete, wordt de bestuurder van het voertuig geregistreerd voor ieder gebruik van de auto: 


- Elke auto is uitgerust met een chiplezer, welke middels een tag geactiveerd wordt door deze tegen de lezer te houden voordat u gaat rijden. 

- Het aantal gereden kilometers dient u bij te houden op een kilometerregistratie formulier.


10. Hoe moet ik mijzelf ziekmelden?

U moet zich 2 uur voordat u begint te werken ziek melden bij Flexspecialisten. U doet dit door persoonlijk contact op te nemen met onze coördinator.

Op dezelfde dag belt u de coördinator vóór 16.00 uur om te informeren of u de volgende dag weer gaat werken. Als u Flexspecialisten hier niet over informeert, heeft u nog een extra wachtdag.

Neem bij vragen contact op met de coördinatoren of uw accountsupport.


 


Contact

Flexspecialisten is gevestigd in het Flexhuis.


Bezoekadres: Raadhuislaan 30, 5341 GM Oss

Postadres: Postbus 294, 5340 AG Oss

Telefoon: +31 (0)88 594 01 00

E-mail: info@flexspecialisten.nl

Solliciteer nu